Kontakt

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności serwisu www.ak-detektyw.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z zasobów serwisu www.ak-detektyw.pl.

   

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Adrian Konciak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  P. H. U. KONCIAK Adrian Konciak z siedzibą w Kalisz (62-800 Kalisz), ul. Częstochowska 25, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 6681898760, REGON: 369692740, zwany dalej SportsBox.

   

 3. SportsBox dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności odwiedzających serwis www.ak-detektyw.pl . W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

   

 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

   

 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

   

 2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

   

 3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

   

 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

   

 3. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.ak-detektyw.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

   

 4. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz firmy P. H. U. KONCIAK Adrian Konciak z siedzibą w Kaliszu (62-800 Kalisz), ul. Częstochowska 25, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 6681898760, REGON: 369692740, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@ak-detektyw.pl

INFORMACJE

Współpraca