Czym tak naprawdę jest mobbing? 

To pojęcie definiuje art. 94 (2) Kodeksu Pracy – „Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.”

Jak udowodnić mobbing w pracy?

Należy pamiętać, że szefostwo jest zobowiązane to tego, żeby zapobiegać mobbingowi w miejscu pracy. To bardzo ważne, ponieważ nie zawsze mamy do czynienia z firmami, które głośno o tym mówią. Niestety, to w dalszym ciągu jest przeważnie tematem tabu.

Niewygodny dla pracodawcy temat nie pojawia się na spotkaniach czy podsumowaniach pracowniczych. Udowodnienie mobbingu w pracy może być nie tylko stresujące, ale także krępujące. Szczególnie dla osób, które doświadczyły tego zjawiska po raz pierwszy i nie mają odwagi o tym mówić. 

Czy udowodnienie mobbingu w pracy jest możliwe kiedy pracodawca nie reaguje na krzywdzące zachowania?

Tak. Przyjmijmy, że jeden z pracowników wyżywa się emocjonalnie na drugim pracowniku, a Szef – pomimo zgłoszeń do przełożonego – nie podejmuje żadnych kroków. W takiej sytuacji możemy powołać się na Kodeks Karny.

W najgorszym wydaniu sytuacja ta jeszcze zdobywa aprobatę Szefa, który zamiast pomóc dołącza się do niepoprawnego zachowania swojego podwładnego zwiększając tym samym skale mobbingu w firmie. Z kolei Kodeks Pracy mówi o tym, że pracownik, u którego mobbing skutkował pogorszeniem zdrowia ma prawo do zadośćuczynienia.

Gdzie szukać pomocy, aby udowodnić mobbing w pracy?

Najlepiej o przypadkach mobbingu informować przez Kanał Zgłaszania Nieprawidłowości. Wówczas mamy pewność, że nasza sprawa trafi w odpowiednie ręce. Pamiętajmy, że kanał ten umożliwia nam przekazywanie problemów również anonimowo. Co jednak w przypadku kiedy firma nie dysponuje dostępem do takich rozwiązań? Jak udowodnić mobbing w takiej sytuacji?

Najlepiej zgłosić się do prywatnego detektywa. Jest to najrozsądniejsza opcja chociażby ze względu na to, że obca osoba zawsze chłodniej i rozsądniej spogląda na sprawę. Pomoże nam ustosunkować się do sytuacji, odnieść do Kodeksu Pracy, Kodeksu Karnego i przede wszystkim ułożyć plan działania. Detektyw to też dobry słuchacz, który zwraca uwagę na szczegóły mogące wydawać się nam zupełnie nieistotne. 

Co dalej?

Często osoby dotknięte mobbingiem nie są w stanie pracować dalej w firmie, w której zostały źle potraktowane. To zupełnie zrozumiałe i często potrzebne do tego, żeby oczyścić atmosferę i uwolnić się od przykrych doświadczeń. Jak widzimy udowodnienie mobbingu w pracy jest możliwe, to od nas zależy czy pozwolimy sobie na nieetyczne traktowanie przez Szefa lub współpracowników. 

Pamiętajmy, że mobbing nie jedno ma imię i czasami coś co wydaje nam się tylko lekkim odchyleniem od firmowych standardów może doprowadzić do naszego długotrwałego dyskomfortu psychicznego i fizycznego. Mobbing to nie tylko nękanie, zastraszanie, ośmieszanie, to również molestowanie seksualne, wyzywanie i obrażanie.