Próby obejścia nowych przepisów

Kiedy w życie wchodziła Ustawa Śmieciowa byłem młodym pracownikiem Urzędu Gminy. Zajmowałem się wprowadzaniem deklaracji do systemu, dlatego pamiętam, że w tamtym czasie było więcej jej przeciwników niż zwolenników. Wiele osób podejmowało próby składania deklaracji z fałszywymi danymi. Wszystko po to, aby uiszczać mniejsze opłaty.

Już jako detektyw, będąc w Urzędzie Gminy, dowiedziałem się, że – pomimo upływu czasu – niewiele się zmieniło. Ustawa w dalszym ciągu ma zarówno wielu zwolenników jak i przeciwników. Udokumentowane są nawet przypadki domów, w których nie zadeklarowano żadnego mieszkańca, co nie jest zgodne z prawdą. Konsekwencją jest przede wszystkim brak wpłat za wywóz śmieci. Traci na tym nie tylko Urząd, ale również całe społeczeństwo.

Jaką drogę wybrał Urząd Gminy?

Pracownik Urzędu przyznał, że wie, które z tych domów są zamieszkałe. Podejmowano próby rozmów z mieszańcami (w których uczestniczyła również policja) jednak osoby te twierdzą, że nie zamieszkują tych lokali. W świetle prawa szkoda ta jest znikoma przez co policja nie może nic zrobić. W związku z tym Urząd poprosił mnie o pomoc.

Byłem w stanie sprawdzić czy w danym miejscu mieszka więcej osób niż podano w deklaracji. Ustaliliśmy więc zakres i metody moich działań. Kiedy przeszliśmy do stawki za moją pracę usłyszałem, że usługa jest zbyt droga. Była to jednak kwota, którą Urząd może zapłacić bez ustalania przetargu.

Samorząd może dużo wygrać w tej sytuacji

Czy kwota jaką zaproponowałem za usługę rzeczywiście była wygórowana? To wszystko zależy, z której strony na to spojrzymy. Wystarczy szybka kalkulacja, która pokaże nam ile samorząd traci rocznie przez niepłacenie za wywóz śmieci. Wynajęcie przez Urząd detektywa może również zadziałać na ludzi jako straszak. Gmina jest małym społeczeństwem, w którym drogą pantoflową szybko rozniesie się wieść o wynajęciu przez Urząd prywatnego detektywa.

Może to wywołać zmiany w deklaracjach i dopisywanie mieszkańców zgodnie ze stanem faktycznym. Jest to zdecydowanie bardziej korzystane rozwiązanie – wówczas lokatorzy zapłacą jedynie za wywóz śmieci. Jeśli jednak w dalszym ciągu będą upierać się, że nie zamieszkują w danym miejscu, otrzymają przedsądowe wezwanie do zapłaty. Mniej optymistycznym, ale równie prawdopodobnym scenariuszem jest wezwanie do sądu na rozprawę i poniesienie znacznie większych opłat.

Analizując całą sytuację nasuwa nie przede wszystkim jeden, bardzo ważny wniosek. W tej kwestii zawsze wygrany jest Samorząd. Być może na co dzień nie myślimy o konsekwencjach składania deklaracji z nieprawdziwymi informacjami, jednak może w końcu nadejść taki dzień, że urzędnik nam o tym przypomni. Należy więc pamiętać, że Urząd Gminy na pełne prawo do korzystania z usług prywatnego detektywa.